1. Generelt

Denne personvern- og markedsføringspolicyen (“integritetspolicyen“) beskriver hvordan Obelisk Trykk A/S samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.

1.1 Personvernerklæringen gjelder når Rustung Etiketter AB leverer tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, servicesaker og annen kontakt som for eksempel nettstedbesøk. Personvernerklæringen gjelder også for behandling av personopplysninger som gjøres innenfor rammen av å ha en konto i vår nettbutikk.

1.2 Du må alltid kunne føle deg trygg når du gir oss dine personopplysninger. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning.

2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Rustung Obelisk Trykk A/S er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Obelisk Trykk A/S er også personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger innenfor rammen av å ha konto i vår nettbutikk.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne besøke nettsiden vår, kjøpe produkter, tjenester eller kontakte oss for service eller informasjon, må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Obelisk Trykk A/S samler inn og behandler personopplysninger om deg når du foretar et kjøp på våre nettsider, bruk vår reproavdeling. Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp og henvendelser er nødvendig for at du skal kunne inngå avtale med Obelisk Trykk A/S og for at vi skal kunne levere tjenester og produkter.

3.3 Hvis du er en kontoinnehaver, samler Obelisk Trykk A/S inn personopplysninger om deg som du oppgir når du registrerer deg for en konto. Vi samler også inn informasjon om deg mens du er kontoinnehaver innenfor rammen av kontobeholdningen din, for eksempel kjøpshistorikken din, hvilke tilbud du var interessert i ved å lese en e-post eller klikke på en lenke i en e-post. Som kontoinnehaver kan du når som helst oppdatere informasjonen din ved å gå til “Mine sider”.

3.4 Vi samler også inn og oppdaterer adresseopplysningene dine via tredjeparts adresseoppdateringstjenester.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som kunder hos Obelisk Trykk A/S

Personopplysningene Obelisk Trykk A/S samler inn og behandler om deg som kunde som foretar et kjøp og bruker våre tjenester:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personlig identifikasjonsnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsdetaljer
 • Kundenummer

4.2 For deg som er kontoinnehaver

Personopplysningene Obelisk Trykk A/S samler inn og behandler om deg som kontoinnehaver er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personlig identifikasjonsnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsinformasjon
 • Kontoinformasjon
 • Informasjon om hvilke av våre varer eller tilbud du var interessert i, hvordan du samhandler med våre nyhetsbrev og hvilke av våre arrangementer du har meldt deg på
 • Informasjon om kjøpene dine
 • Informasjon om kontosaldoen din
 • Tittel og attestasjonsrett
 • Informasjon om kjøpene dine
 • Informasjon om kontosaldoen din

5. Hvorfor behandler vi data om deg?

5.1 For deg som er kunder i Obelisk Trykk A/S

Obelisk Trykk A/S behandler dine personopplysninger til ulike formål. Vi behandler hovedsakelig dine personopplysninger med det formål å:

 • Oppfyll våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel gjennomføring av kjøp, fakturering og levering av tjenester
 • Aktiver generell kundebehandling og kundeservice, for eksempel å svare på spørsmål og korrigere feil informasjon
 • Administrer kundeforholdet og yter tjenestene våre
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nettet
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner
 • Forebygg svindel og utfør risikostyring
 • Overhold gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslover.

Dataene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, virksomhetsoppfølging og forretnings- og metodeutvikling knyttet til kjøp av varer og tjenester.

5.2 For deg som er kontoinnehaver

I tillegg til listen ovenfor, behandler Rustung Etiketter AB også personopplysninger om kontoinnehavere med det formål:

 • Administrer kontobeholdning
 • Gir deg muligheten til å bruke fordelene med kontooppbevaring, for eksempel enklere bestilling
 • Gi spesialtilbud
 • Aktiver kommunikasjon med deg som kontoinnehaver via post, e-post eller telefon
 • Aktiver personlig tilpassede tilbud, markedsføring og invitasjoner til arrangementer via post, e-post eller telefon.

6. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

6.1 Obelisk Trykk A/S baserer behandlingen av dine personopplysninger på en rekke juridiske grunnlag. Disse er beskrevet i denne delen.

6.2 Vi behandler dine personopplysninger blant annet for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde eller som Kontoinnehaver, for eksempel for å gjennomføre tilbudsforespørsel, kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som Kontoinnehaver, som forenklet administrasjon og ordrehistorikk. Med støtte fra dette juridiske grunnlaget behandler vi også informasjon om deg som kontoinnehaver, slik som dine kjøp, din oppførsel på nettstedet vårt, din interaksjon med Obelisk Trykk A/S samt din interesse for våre tilbud og produkter for å bli i stand til å oppfylle vår forpliktelse til å gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører er basert på en såkalt interesseavveining. Dette gjelder for eksempel behandlingen vi gjennomfører for å kunne sende deg tilbud om våre varer og tjenester. Obelisk Trykk A/S behandler ikke sensitive personopplysninger basert på en interesseavveining og utfører ingen behandling som utgjør profilering basert på en interesseavveining.

6.4 I noen tilfeller kan Obelisk Trykk A/S ha en juridisk forpliktelse til å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel behandling av personopplysninger som vi utfører for å oppfylle regnskapslovens krav.

7. Hvor lenge lagrer vi informasjon om deg?

7.1 Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er behov for å lagre dem for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for i samsvar med denne personvernerklæringen. Rustung Etiketter AB kan lagre dataene lenger dersom det er nødvendig for å overholde lovkrav eller for å beskytte våre juridiske interesser, f.eks. dersom det er en pågående juridisk prosess.

7.2 Obelisk Trykk A/S lagrer informasjon om kunder i maksimalt 24 måneder etter at kunden sist gjorde et kjøp eller på annen måte integrert med Obelisk Trykk A/S.

7.3 Obelisk Trykk A/S lagrer informasjon om Kontoinnehaver så lenge Kontoinnehaver har en konto.

8. Endring av personvernregler

8.1 Obelisk Trykk A/S har rett til å endre personvernerklæringen når som helst. Obelisk Trykk A/S vil varsle deg med rimelig varsel om endringer i personvernerklæringen. Dersom du ikke godtar endringene, har du rett til å si opp avtalen med Obelisk Trykk A/S før den endrede personvernerklæringen trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Obelisk Trykk A/S, eller, hvis du er kontoinnehaver, ved å velge [slett konto] på “Mine sider” i vår nettbutikk.

9. Beskyttelse av dine personlige data

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir oss dine personopplysninger. Obelisk Trykk A/S har derfor tatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot feil tilgang, endring og sletting. For eksempel lagres all informasjon om kunder og kontoinnehavere i en database som er beskyttet av autorisasjonskontroll og brannmur.

10. Dine rettigheter

10.1 Obelisk Trykk A/S er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovgivning.

10.2 Obelisk Trykk A/S vil, på din forespørsel eller på eget initiativ, korrigere, avidentifisere, slette eller supplere informasjon som viser seg å være uriktig, ufullstendig eller villedende.

10.3 Du har rett til å be

 1. Tilgang til dine personlige data. Dette betyr at du har rett til å be om et registerutdrag av behandlingen vi utfører vedrørende dine personopplysninger. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Du har rett til en gang per kalenderår, gjennom skriftlig og signert søknad, å få et gratis registerutdrag over hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formål med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene har vært eller skal være. avslørt. Du har også rett til å få informasjon i registerutdraget om hvor opplysningene er hentet fra dersom personopplysningene ikke er innhentet fra deg, eksistensen av automatiserte beslutningsprosesser (inkludert profilering) samt den forventede perioden hvor dataene vil bli lagret eller kriteriene brukt for å bestemme denne perioden. Du har også rett til å få informasjon om dine øvrige rettigheter spesifisert i dette punktet i registerutdraget.
 2. Korrigering av dine personlige data. På din forespørsel vil vi korrigere de uriktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg så raskt som mulig.
 3. Sletting av dine personlige data. Dette betyr at du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være lovkrav om at vi ikke umiddelbart kan slette dine personopplysninger i for eksempel regnskaps- og skattelovgivningen. Vi vil da avslutte behandlingen som gjøres for andre formål enn å overholde lovgivningen.
 4. Begrensning av behandling. Dette betyr at dine personopplysninger er merket slik at de kun kan behandles for visse begrensede formål. Du kan blant annet be om begrensning når du mener at opplysningene dine er feil og du har bedt om retting i henhold til punkt 12.3 b). Mens riktigheten av dataene undersøkes, vil behandlingen av dem være begrenset.

10.4 Obelisk Trykk A/S vil varsle hver mottaker som personopplysningene er utlevert til i henhold til punkt 10 ovenfor om eventuelle rettelser eller sletting av data samt begrensning av databehandling.

10.5 Du har rett til dataportabilitet. Dette betyr en rett til, under visse betingelser, å innhente og overføre dine personopplysninger i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format til en annen personopplysningsansvarlig.

10.6 Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger utført på grunnlag av en interesseavveining. Hvis du protesterer mot slik behandling, vil vi bare fortsette behandlingen dersom det er legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

10.7 Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal behandles for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg slik behandling ved å sende en e-post til etikett@obelisk.no Når vi har mottatt innsigelsen din, slutter vi å behandle personopplysningene for slike markedsføringsformål.

10.8 Du har rett til å sende inn eventuelle klager angående behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

nb_NONorsk bokmål